ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu üyelik sözleşmesi sitemizde sunulan hizmetlerdenfaydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

www.inegolsiparis.com sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteyeüye olması gerekmektedir. Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikteüyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddelerianladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümlerionayladığını kabul eder.

 

TARAFLAR

 

İşbu Sanal E-ticaret hizmetleri  ile www.inegolsiparis.com  web sitesine,satıcı yâda alıcı sıfatıyla üyeolan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu ÜyelikSözleşmesi alıcı yada satıcının siteye üye olması ile birlikte yürürlüğegirecektir.

 

TANIMLAR

 

 

İşbu Üyelik sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler,tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

 

 

www.inegolsiparis.com isimli alan adı ve bu alan adınaait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerinive uygulamalarını ifade eder.

 

 

Site: www.inegolsiparis.com isimli alan adı ve bu alanadına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm websitelerini ve uygulamalarını ifade eder.

 

 

Üye: Siteye satıcı üye veya alıcı üye olarak kayıt olantüm kullanıcıları ifade eder.

 

 

Alıcı Üye: Kendi belirlediği bir ürünü satın almak vesitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel vetüzel kişileri ifade eder.

 

 

Satıcı Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ürünleroluşturmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üyeolan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

 

 

 

Yemek Menüleri: Satıcı üyelerin satışa sunduğu menüleriifade eder (yemek çeşitleri,içecekler,tatlılar… vb.)

 

 

 

Üye Paketleri:Satıcılara sunulan aylık yada yıllık üyelikpaketleri

 

 

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ

 

Üyelik Sözleşmesinin Konusu

 

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; siteye üyelikkoşulları, sitede satışa sunulan ,ürünlerden faydalanma şartları ile taraflarınyükümlüklerinin belirlenmesidir.

 

 

Üyelik Sözleşmesinin Kapsamı

 

İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşmeeklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde www.inegolsiparis.comtarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı yâdaaçıklama gibi beyanları kapsar.

 

Üyelik Sözleşmesinin Kabulü

 

Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte ÜyelikSözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde Neyiyek.Comtarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı yâdaaçıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş sayılır. Üye, siteyi kullanmakile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağınıkabul etmektedir.

 

 

Madde: SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI

 

Site üzerinden gerekli kimlik bilgileri ve işletmebilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte üyelik kaydı gerçekleştirilir. Üyelik,sistemin onayından sonra aktif hale gelmektedir. Üyelik işlemi tamamlanmayanyâda onaylanmayan kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen üyelik hak veyetkilerine sahip olamaz.

 

Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.

 

 

Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarınauygun hareket etmeleri gerekmektedir. inegolsiparis.com tarafından dondurulmuşyâda üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmışolması, üyeliğin devamı anlamına gelmemektedir.

 

Madde 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Alıcı ve satıcı üyeler; sitede herhangi bir işlemesnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilenkurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgiligerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyaneder.

 

 

Alıcı ve satıcı üyeler, yürürlükteki mevzuat hükümleriniihlal ettiği ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğidurumlarda, www.inegolsiparis.com’nin kendisine ait gizli, özel yâda ticaribilgileri resmi makamlarla veya gerekli durumlarda hak sahibi kişilerlepaylaşmaya yetkili olduğunu ve bu nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maddiyâda manevi zararın ilgili üyenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedirler.

 

Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adıile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendisorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal vekusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişitarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu www.inegolsiparis.comile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi yâda manevi zararlar ile www.inegolsiparis.comdoğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

 

 

 

Satıcı üyeler, satışa sundukları ürünler ve hizmetlerinbilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. www.inegolsiparis.com,üyeler tarafından sitede sunulan hizmet ,ürün ve açıklamalarının doğruluğunu,güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir. Ürünlerindoğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu ürünlerinhatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan dasorumlu tutulamaz.

 

 

Üyeler, www.inegolsiparis.com ’nin onayı olmadığı süreceüyelik sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen yâda tamamenüçüncü kişilere devredemez.

 

Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlem yapabilirler.Site üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluklarıüyenin kendisine aittir. Üyeler, sitenin ve üçüncü şahısların haklarına veyamalvarlığına zarar verecek şekilde davranmayacaklarını kabul ederler.

 

 

 

 

 

 

 

Sitede bulunan ürünler,metinler,içerikler, kopyalanamaz,dağıtılamaz ve işlenemez.

 

 

Üyeler tarafından sunulan ürünler www.inegolsiparis.com ,inegolsiparis.com  çalışanları ve www.inegolsiparis.comyöneticilerinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde değildir. Üyeler tarafındansunulan bilgilerin,ürünlerin, açıklamaların, görsel imgelerin, işitselimgelerin hukuka uygunluğu ve doğruluğu üyenin sorumluluğu altındadır.Neyiyek.Com sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti debulunmaz.

 

Site üzerindeki alıcı üyeler, satın aldıkları ürünlerinbedelini site üzerinden ödemezler.Sistem sadece satıcı üyelere kapıda ödemeseçeneği sunmakla birlikte,www.inegolsiparis.com platformu dışında yapılanherhangi bir ödemeden Neyiyek.Com sorumlu tutulamaz.

 

 

 

SATICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Satıcı üyeler,site üzerinden yiyecek,içecek,gıda vb gibiürünler satabilir.

 

 

Satıcı üye, sipariş edilen ürünü alıcıya teslim etmekleyükümlüdür. Satıcı, alıcı üye tarafından belirtilen adrese siparişi teslimedeceğini kabul etmiş olur. Online verilen siparişlerde, siparişin adresezamanında teslim edilmemesi yada teslim edilememesi, sipariş verenin belirtilenadreste bulunmaması gibi durumlarda, satıcı üye ve alıcı üye arasındaçıkabilecek her hangi bir anlaşmazlıkta ve uyumsuzlukta www.inegolsiparis.comsorumlu tutulamaz. www.inegolsiparis.com söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabitutulamaz

 

Satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecekanlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı www.inegolsiparis.com sorumlututulamaz. www.inegolsiparis.com  sözkonusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

 

 

Satıcı üyelerin,site üzerinden verilen siparişlerde vergisorumluluğu kendilerine aittir,site üzerindeki yiyecek,içecek,gıda ürünleri vbsiparişlerde,site üzerinden kesinlikle her hangi ödeme alımı,para transferiolmamaktadır .Satışı gerçekleşen siparişlerin vergi sorumluluğu,online yemeksatışını yapan işletmelere aittir.

 

Satıcı üyeler, gerçekleştirdiği siparişlerin tümaşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülükleriniyerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak vealacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler. www.inegolsiparis.comaleyhine alıcı üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardankaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini satıcı üyeye rücüetme hakkı mevcuttur.

 

 

5.2.6 Satıcı üyeler www.inegolsiparis.com'ye kayıtolurken,aylık üyelik paketleri satın alabilir yada sitede belirtilen komisyonoranı ile çalışırlar,satın alınan üyelik paketi en geç 14 gün içersinde gereiiade edilebilir.www.inegolsiparis.com üzerinde işletmeler için 2 farklı üyelikmodeli bulunur.İşletmeler kendilerine uygun aylık abonelik paketilerindenbirini seçebilir veya sitede belirlenen komisyonla çalışabilir.Komisyon oranıile çalışan işletmelerden her tamamlanan sipariş için %8 komisyon kesilir ve buoran işletme hesabına yansıtılır.Komisyon ödemeleri,her ayın sonundayapılmaktadır.

 

ALICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Alıcı üye, sitede satışa sunulan ürün ve hizmetlerinüyelik sözleşmesine, üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata,sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder.Alıcı üye satın aldığı ürünlerin ve hizmetlerin hukuki sorumluluğunun veyükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, www.inegolsiparis.com’un hiçbir koşulaltında bu durumdan doğabilecek sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylıbağlantısı olmadığını kabul eder.

 

 

Alıcı üye satın aldığı hizmetler ve ürünler ile ilgiliyürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlümaddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

 

 

Alıcı üyeler, site üzerinde satışa sunulan hizmetler veürünlerin teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunda veya herhangi birtarafın işbirliğinden vazgeçmesi gibi hallerde www.inegolsiparis.com’nin hiçbiryükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı www.inegolsiparis.com’dan hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.

 

 

 

Alıcı üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisindebelirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda,Neyiyek.Com uğradığı zararı tazmin edeceğini, Neyiyek.Com ihtar ve ihbar şartıolmaksızın oluşan zararını bu bedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüteder.

 

Alcı üye, ürünlerin ve hizmetlerin tesliminden sonra işbuüyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesindenkaynaklanan ve satıcı üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlıkücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder. www.inegolsiparis.com,satıcı üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücretimasrafları ile tazminat taleplerini alıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

 

 

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesiyapılmış siparişlerde ücret iadesi, www.inegolsiparis.com bünyesindebulundurduğu üye işyerleri tarafından yapılmaktadır.

 

 

www.inegolsiparis.com üye işyerleri tarafından yapılacakürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbirsorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

 

www.inegolsiparis.com ’ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

www.inegolsiparis.com, site içerinde sunulan hizmetlerinve ürünlerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği hizmetlerive hizmetlerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve son vermehakkını saklı tutar. www.inegolsiparis.com bu hakkını üyeye özel bildirimdebulunmadan kullanabilir. Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veyadüzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. www.inegolsiparis.com’ninöngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileritarafından yapılabilir. www.inegolsiparis.com tarafından öngörülendeğişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki vecezai sorumluluklar tamamen ilgili üyenin yükümlülüğündedir.

 

Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıylaerişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, web sitesinden ve bu linkleraracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten www.inegolsiparis.com sorumlu ve yükümlüdeğildir.

 

www.inegolsiparis.com, üyelerin bilgilerini saklama,gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşmahakkına sahiptir.

 

 

Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcıbilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibihaklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranmasısonucunda,www.inegolsiparis.com üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebiliryâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe sonverebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üyesorumludur.

 

 

www.inegolsiparis.com üyelerin, üyelik sözleşmesine,sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerikoluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silmehakkına sahiptir. www.inegolsiparis.com bu içerik veya mesajı oluşturan üyeyeherhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğineson verme hakkına sahiptir.

 

 

www.inegolsiparis.com’nin üyeler ile arasında hiçbirortaklık, temsilcilik veya herhangi bir ticari ilişkisi yoktur. Her üye sunduğuhizmetler ve ürünlerden, site üzerinde yaptığı tüm İşlemlerden ve oluşturduğuiçeriklerden kendisi sorumludur.

 

Kişisel bilgilerin bizim bilgimiz olmadan silinmesi,yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacakmağduriyetlerden biz sorumlu değiliz.

 

 

Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyethakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur vesite tarafından sorumlu tutulamaz.

 

 

Site üzerinden satılacak olan ve/veya satın alınacak olantüm ürünlerin lisansından, etik ve ahlak dışı işlemlerinden biz sorumludeğiliz.

 

Site üzerinden satılan tüm ürünlerin ve hizmetlerinsorumluluğu bize ait değildir.

 

 

Site ve mobil uygulamlarda yer alan tüm yazılar,ürünler,hizmetler,yiyecekler,içecekler“olduğu gibi” yayınlanmaktaolup,ürünlerin,hizmetlerin,yemek menülerinin doğruluğu site tarafından garantiedilmemektedir. Site’de yer alan tüm yazıların,ürünler,hizmetlerin,yiyeceklerin,içeceklerin bilgilerin olasıyanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu ürünlere,hizmetler,yazılara/bilgileredayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlümaddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncükişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan site sorumlu değildir.

 

 

Alıcının satın almış olduğu ürünlerin kapsamı, satıcıtarafından belirlenen satış şartlarını ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenlesite; doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamınıreferans alacaktır.

 

Satıcının satışa sunmuş olduğu ürünler,hizmetler, alıcıtarafından belirlenen hizmet şartları ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenlesite, doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamınıreferans alacaktır.

 

Alıcı ve satıcı arasından doğabilecek tüm yasal ve sosyalproblemlerden site sorumlu tutulamaz.

 

 

Site üzerinden yapılacak tüm tasarım, altyapı, materyaldeğişiklik hakkını site saklı tutar. Tüm değişiklikler için önceden üyelerinibilgilendirme sorumluluğu taşımamaktadır.

 

Site Kullanıcı Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi,Şartlar veKoşullar hakkında üyelerini bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkınasahiptir.

 

 

www.inegolsiparis.com sözleşmeyi onaylayan üyelerineinternet ortamından yemek siparişi verme imkanı sunar.

 

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamendurdurulmasından dolayı www.inegolsiparis.com' un üyelerine veya üçüncüşahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 

www.inegolsiparis.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmaküzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir,haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerinyayınlanma ve/veya site içerisinde www.inegolsiparis.com tarafından uygungörülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerinbaşka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimaldâhilindedir. Bu hallerde üye, www.inegolsiparis.com'dan hiçbir telif ücretitalep etmeyecektir.

 

 

www.inegolsiparis.com'da satışa sunulan ürünlerin fiyatve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü www.inegolsiparis.com'dasanal restoranları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerindehata oluştuğu takdirde www.inegolsiparis.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürünteslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

 

www.inegolsiparis.com, üyenin farklı web-sitelerinegeçişini sağlayabilir. Bu durumda üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.inegolsiparis.com'ninsorumlu olmadığını kabul eder.

 

 

www.inegolsiparis.com, ileride doğacak teknik zaruretlerve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikleryapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilaveedebilir.

 

www.inegolsiparis.com üyelik gerektirmeyen servislerizaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.inegolsiparis.comilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir,veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

 

 

www.inegolsiparis.com ve onun uygulamaları alıcılarakendilerine en yakın restoran konumlarını gösterebilmek için, alıcıların Konumbilgilerini kaydedecektir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ilepaylaşılmayacak ve www.inegolsiparis.com’nin güvenlikli veri tabanındasaklanacak ve tüketicinin isteği üzerine imha edilecektir.

 

 

 

www.inegolsiparis.com ve onun tüm mobil uygulamalarıherhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilirveya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veyatamamen durdurulmasından dolayı www.inegolsiparis.com ve onun tüm mobil uygulamalarınınüyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 

www.inegolsiparis.com ve onun mobil uygulamalarındaüzerinde satışa sunulması www.inegolsiparis.com'nın  bu ürünleri stokta bulundurmasını taahhütetmez.

 

 

 

www.inegolsiparis.com' ve onun mobil uygulamalarındasatışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirmeyükümlülüğü yemeksiparisi.com.tr de' bulunan üye işyerlerine aittir. Fiyat veürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.inegolsiparis.com buhatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptaledebilir.

 

 

 

 

 

 

Vergilendirme:

 

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanunideğişikliklerden kaynaklanan işlemler www.inegolsiparis.com şirketininsorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 

 

 

Ürün Teslimatı:

 

Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşterisistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemeklerkesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendininbulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülüklerikabul etmek durumundadır.

 

 

Ürün İadesi:

 

 

Ürün iade işlemi,satışı yapan satıcı üyelere aittir,herhangi bir durumda doğacak anlaşmazlıktan www.inegolsiparis.com sorumlututulamaz.

 

Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının ya datamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya datamamının iptali durumunda www.inegolsiparis.com sorumlu tutulamaz.

 

Ücret iadesi, www.inegolsiparis.com’un bünyesindebulundurduğu restoranlar tarafından yapılmaktadır. www.inegolsiparis.com,restoranlar tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarakdoğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

www.inegolsiparis.com kayıtlarının geçerliliği

 

 

 

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.inegolsiparis.com'nindefter kayıtlarıyla,bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber,bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delilsözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.inegolsiparis.com kayıtlarına hertürlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklifhakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tümbildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formundabelirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurkenbelirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 güniçinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacaktebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

Delil Sözleşmesi

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler içinçıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleriile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itirazetmeyeceğini kabul eder.

 

Uygulanacak Hükümler

 

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflardaöncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise TürkKanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 

 

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlüuyuşmazlıkların çözümünde İnegöl Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkiliolacaktır.

 

 

Yürürlük

 

Kullanıcılar kayıt formunu doldurduktan,www.inegolsiparis.comve onun uygulamalarını kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibarenbu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih ve değişiklik

www.inegolsiparis.com istediği zaman tek taraflı olarakbu sözleşmeyi sonlandırabilir veya değişiklik yapabilir.

Haber bültenimize abone ol